Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 82. Theo mẫu: Vì \(2^2= 4\) nên \(\sqrt4... DeHocTot.com

Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 82. Theo mẫu: Vì \(2^2= 4\) nên \(\sqrt4 = 2\), hãy hoàn thành bài tập sau:

a) \(5^2 ….\) nên \(.... = 5\);

b) Vì \(...= 49\) nên \(... = 7\);

c) Vì \(1...= 1\) nên \(\sqrt1 = ...\);

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2}...\) nên\( ... = ...\)

Giải

a) Vì \(5^2= 25\) nên \(\sqrt{25} = 5\)

b) Vì \(7^2= 49\) nên \(\sqrt{49} = 7\)

c) Vì \(1^2= 1\) nên \(\sqrt1 = 1\) 

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2} = {4 \over 9}\) =  nên \(\sqrt {{4 \over 9}}  = {2 \over 3}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay