Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 ... DeHocTot.com

Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải:

Thay x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) vào biểu thức ta được:

x2y3 + xy = 13. (\(\frac{1}{2}\) )3  + 1. (\(\frac{1}{2}\)) = 1. \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1+4}{8}\) = \(\frac{5}{8}\)

Vậy giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) là \(\frac{5}{8}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay