Câu 1 trang 86 sgk toán 7 tập 2 - Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Toán


Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

 

Bài toán 1

Bài toán 2

Giả thiết

AB>AC

Góc B < góc C

Kết luận

 

 

Hướng dẫn làm bài:

 

Bài toán 1

Bài toán 2

Giả thiết

AB>AC

Góc B < Góc C

Kết luận

Góc C < góc B

AC < ABde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay