Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2 - Từ điểm A không thuộc đường thẳng d,... DeHocTot.com

Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Toán


Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB,AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (<, >) vào các chỗ trống (…) dưới đây cho đúng :

a) AB ….. AH ; AC ….. AH.

b) Nếu HB …. HC thì AB ….. AC.

c) Nếu AB ….. AC thì HB ….HC.

Hướng dẫn làm bài:

a) AB > AH; AC > AH.

b) Nếu HB > HC thì AB > AC

Hoặc có thể HB < HC thì AB < AC

c) Nếu AB > AC thì HB > HC

Hoặc có thể AB < AC thì HB < HCde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay