Câu 3 trang 86 sgk toán 7 tập 2 - Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Toán


Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này.

Hướng dẫn làm bài:

Với ∆DEF ta có các bất đẳng thức và quan hệ giữa các cạnh là:

a) DE < EF + DF

b) DF < EF + DE

 EF < DE + DF

Hoặc : b)DF – EF                   DE < DF + EF với DF > EFde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay