Câu 4 trang 86 sgk toán 7 tập 2 - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Toán


Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Trong tam giác ABC

a)đường phân giác xuất phát từ đỉnh A

a’)là đường thẳng vuông góc với cạnh BC tại trung điểm của nó

b)đường trung trực ứng với cạnh BC

b’)là đoạn vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng BC

c)đường cao xuất phát từ đỉnh A

c’)là đoạn thẳng nối A với trung điểm của cạnh BC

d)đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A

d’)là đoạn thẳng có hai mút là đỉnh A và giao điểm của cạnh BC với tia phân giác của góc A

Hướng dẫn làm bài:

Ghép a – d’, b – a’, c – b’, d – c’.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay