Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữ... DeHocTot.com

Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Toán


1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được xác định như sau: 

\(\left | x \right |=\left\{\begin{matrix} x& neu & x \geq 0 \\ -x& neu & x < 0 \end{matrix}\right.\)

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay