Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ - Với hai số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b} , y =... DeHocTot.com

Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ

Toán


Với hai số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b} , y = \frac{c}{d}\)

1. Nhân hai số hữu tỉ : \(x.y = \frac{a}{b} . \frac{c}{d} =\) \(\frac{a.c}{b.d}\)

2. Chia hai số hữu tỉ: \(x : y = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a.d}{b.c}\)

3. Chú ý:

- Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

- Thương của phép chia x cho y ( y\(\ne\) 0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là \(x:y\)                                                                                 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay