Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - ... DeHocTot.com

Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Toán


A Kiến thức cơ bản

1. Định lý 1

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thi lớn hơn

2. Định lý 2

Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

2. Nhận xét

- Trong tam giác ABC: AC > AB  <=> \(\widehat{B}\)  > \(\widehat{C}\)

- Trong tam giác ABC cân: AB = AC <=> \(\widehat{C}\) = \(\widehat{B}\) 

- Trong tam giác tù ( hoặc là tam giác vuông) cạnh đối diện với góc tù ( hoặc góc vuông là cạnh lớn nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay