Lý thuyết Tỉ lệ thức - 1. Định nghĩa:Tỉ lệ thức là một đẳ... DeHocTot.com

Lý thuyết Tỉ lệ thức

Toán


1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu  \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

 \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) \(; \frac{a}{c}= \frac{b}{d} ; \frac{b}{d} =\frac{c}{a} ; \frac{d}{c} = \frac{b}{a}\)                                                     de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay