Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c) - Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này... DeHocTot.com

Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Toán


Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì  hai tam giác đó bằng nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay