Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận - ... DeHocTot.com

Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận

Toán


1. Công thức.

Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = kx, với k là một hằng số khác ), (y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k).

2. Tính chất.

- Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.

                      \( \frac{y_{1}}{x_{1}}= \frac{y_{2}}{x_{2}}= \frac{y_{3}}{x_{3}}\) = ....= k

- TÍố hai hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của địa lượng kia.

                       \( \frac{y_{1}}{y_{2}}= \frac{x_{1}}{x_{2}}; \frac{y_{1}}{y_{3}}= \frac{x_{1}}{x_{3}}\)

 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay