Để học tốt Công nghệ lớp 8 - Giải bài tập Công nghệ lớp 8 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Công nghệ lớp 8 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 8 - Sách giáo khoa lớp 8 - Công nghệ lớp 8


PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT
CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

PHẦN HAI. CƠ KHÍ
CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN
CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.