Câu 1 trang 30 SGK Công Nghệ 8 - Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Hướng... DeHocTot.com

Câu 1 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Công nghệ


Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? 

Hướng dẫn trả lời

-Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu, theo các qui tắc thống nhất và thường theo tỉ lệ

-Bản vẽ kĩ thuật thường được dùng để ứng dụng vào sản xuất, đời sống tạo điều kiện học tốt các môn khoa học khácde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay