Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 8 - ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Công nghệ


Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ? 

Hướng dẫn trả lời

- Thông số đặc trưng cho các bộ truyền động quay là tỉ số truyền i.

- Công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động.

 \(i = {{{n_{b{\rm{d}}}}} \over {{n_{\rm{d}}}}} = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{D_1}} \over {{D_2}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay