Câu 2 trang 33 SGK Công Nghệ 8 - ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 33 SGK Công Nghệ 8

Công nghệ


Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? 

Hướng dẫn trả lời

- Gồm 5 bước:

1. Khung tên.

2. Hình biểu diễn.

3. Kích thước.

4. Yêu cầu kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

Tên gọi chi tiết : ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

-Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

-Vị trí hình cắt: cắt ở vị trí hình chiếu đứng.

-Kích thước chung của chi tiết: þ28mm,30mm.

-Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính ngoài þ18mm, đường kính lỗ þ16mm, chiều dài 30mm.

-Gia công: làm tù cạnh

-Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

+Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết: ống hình trụ tròn.

+ Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa các chi tiết.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay