Câu 3 trang 30 SGK Công Nghệ 8 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Công nghệ


Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời

- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.

- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay