Thực hành bài 16 trang 50 Công Nghệ 8 - I. CHUẨN BỊ- Thước, ê ke, compa, bút chì... DeHocTot.com

Thực hành bài 16 trang 50 Công Nghệ 8

Công nghệ


I. CHUẨN BỊ

- Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy
- SGK, vở ghi.....

II. NỘI DUNG

Đọc bản vẽ ở nhà (h.16.1)

III. CÁC BƯỚC TIÊN HÀNH

- Cần nắm vững cách đọc bản vẽ nhà 

- Đọc bản vẽ nhà the các bước ví dụ như bản vẽ nhà tầng ở  bài 15

- Kẻ theo mẫu bảng 12.5 và ghi câu trả lời

IV. ĐÁNH GIÁde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay