Bài 1 trang 41 sgk hóa học 8 -  Bài 1. Hãy tính hóa trị của đồng \(Cu... DeHocTot.com

Bài 1 trang 41 sgk hóa học 8

Hóa học


 Bài 1. Hãy tính hóa trị của đồng \(Cu\), photpho \(P\), silic \(Si\) và sắt \(Fe\) trong các công thức hóa học sau: \(Cu{\left( {OH} \right)_2},{\rm{ }}PC{l_5},{\rm{ }}Si{O_2},{\rm{ }}Fe{(N{O_3})_3}\).

Hướng dẫn giải:

Ta có: nhóm \((OH), (NO_3)\) và \(Cl\) đều hóa trị I.

+)   \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\): \(1.a = 2.I \) do đó \(Cu\) hóa trị II.

+    \(PCl_5\): \(1.a = 5.I\) do đó \(P\) hóa trị V.

+)    \(SiO_2\) : \(1.a = 2.II\) do đó \(Si\) hóa trị IV.

+)    \(Fe(NO_3)_3\) : \(1.a = 3.I\) do đó \(Fe\) hóa trị III.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay