Bài 1 trang 65 sgk hóa học 8 - Bài 1. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 65 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 1. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a) \(1,5\) mol nguyên tử Al;

b) \(0,5\) mol phân tử H2;

c) \(0,25\) mol phân tử NaCl;

d) \(0,05\) mol phân tử H2O

Bài giải:

a) \(1,5\) mol nguyên tử Al có chứa \(1,5\) N nguyên tử Al

hay: \(1,5{\rm{ }}.6{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{23}} = {\rm{ }}9.{\rm{ }}{10^{23}}\) (nguyên tử Al)

b) \(0,5\) mol phân tử H2 có chứa \(0,5\) N phân tử H2

hay: \(0,5{\rm{ }}.6{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{23}} = {\rm{ }}3{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{23}}\) (phân tử H2)

c) \(0,25\) mol phân tử NaCl có chứa \(0,25\) N phân tử NaCl

hay: \(0,25{\rm{ }}.6{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{23}} = {\rm{ }}1,5{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{23}}\) (phân tử NaCl)

d) \(0,05\) mol phân tử H2O có chứa \(0,05\) N phân tử H2O

hay: \(0,05{\rm{ }}.6{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{23}} = {\rm{ }}0,3{\rm{ }}.{10^{23}}\) (phân tử H2O)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay