Bài 2 trang 142 sgk hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 142 sgk hóa học 8

Hóa học


2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. Đều tăng;                    B. Đều giảm;                      C. Phần lớn là tăng;

D. Phần lớn là giảm;                     E. Không tăng và cũng không giảm.

Bài giải:

Câu C đúng de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay