Bài 2 trang 37 sgk hóa học 8 - Bài 2. Hãy xác định giá trị của mỗi n... DeHocTot.com

Bài 2 trang 37 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 2. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) \(KH, H_2S, CH_4\)

b) \(FeO, Ag_2O, NO_2\)

Giải

a) + \(KH\): do \(H\) có hóa trị \(I\) nên  \(x. a = y. b  \Rightarrow  b =1\)

      Vậy \(K\) có hóa trị \(I\).

Tương tự

+ \(H_2S\): \(H\) có hóa trị \(I\) và S có hóa trị \(II\).

+ \(CH_4\) : \(C\) hóa trị \(IV\) và \(H\) hóa trị \(I\).

b) + \(FeO\): \(Fe\) có hóa trị \(II\) và \(O\) hóa trị \(II\)

    + \(Ag_2O\) : \(Ag\) hóa trị \(I\) và \(O\) hóa trị \(II\)

    + \(NO_2\): \(N\) hóa trị \(IV\) và \(O\) hóa trị \(II\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay