Bài 2 trang 79 sgk hóa học 8 - 2. Hãy tìm công thức hóa học của một h... DeHocTot.com

Bài 2 trang 79 sgk hóa học 8

Hóa học


2. Hãy tìm công thức hóa học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là 36,8% Fe; 21,0% S; 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g/mol

Bài giải:

Khối lượng mol của Fe là MFe = \(\frac{152. 36,8}{100}\) = 56 g

Khối lượng mol của S là: MS = \(\frac{152. 21}{100}\) = 32 g

Khối lượng mol của O là: MO = \(\frac{152. 42,2}{100}\) = 64 g

Gọi công thức hóa học của hợp chất là FeXSyOz, ta có:

56 . x = 56 => x = 1

32 . y = 32 => y = 1

16 . z = 64 => z = 4

Vậy hợp chât có công thức hóa học là FeSO4de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay