Bài 3 trang 146 sgk hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 146 sgk hóa học 8

Hóa học


3. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

Bài giải:

Nồng độ mol của dung dịch:

a. CM = \(\frac{1000.1}{750}\) = 1,33 mol/l

b. CM = \(\frac{0,5}{1,5}\) = 0,33 mol/l

c. Số mol CuSO4 : n = \(\frac{m}{M}\) = \(\frac{400}{160}\) = 2,5 mol

Nồng độ mol: CM = \(\frac{2,5}{4}\) = 0,625 mol/l

d. CM = \(\frac{1000.0,06}{1500}\) = 0,04 mol/lde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay