Bài 3 trang 37 sgk hóa học 8 - a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất h... DeHocTot.com

Bài 3 trang 37 sgk hóa học 8

Hóa học


a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Hướng dẫn giải.

a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

-      Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).

-      Biết a và b thì tìm được x,y để lập công thức hóa học. Chuyển thành tỉ lệ:

+ KH: 1.I = 1.I

+ Ag2O: I.2 = II.1

b) 

Công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II ta có:

    I.2 = II.1

Vậy CTHH K2SOđúng theo quy tắc hóa trị.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay