Bài 3 trang 61 sgk hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 61 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 3. Canxi cacbonat (\(CaCO_3\)) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau:

\(\text{Canxi cacbonat} \to \text{ Canxi oxit}\,\,\, + \,\text{ Cacbon đioxit}\)

Biết rằng khi nung \(280kg\) đá vôi tạo ra \(140kg\) canxi oxit \(CaO\) (vôi sống) và \(110kg\) khí cacbon đioxit \(CO_2\).

a) Viết công thức về khối lượng phản ứng.

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi.

Giải

a)  \(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{CaC{O_3}}} = {m_{CaO}} + {m_{C{O_2}}}\)

b) \({m_{CaC{O_3}}} = 140 + 110 = 250(kg)\)

Phần trăm khối lượng của canxi cacbonat chứa trong đá vôi là:

\(\% \,{m_{CaC{O_3}}} = {{250} \over {280}}.100\%  = 89,29\% \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay