Bài 3 trang 79 sgk hóa học 8 - Một hợp chất có công thức hóa học là... DeHocTot.com

Bài 3 trang 79 sgk hóa học 8

Hóa học


Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết;

a) Khối lượng mol của chất đã cho

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất.

Bài giải:

a) Khối lượng mol của chất đã cho: \(M_{K_{2}CO_{3}}\) = 39 . 2 + 12 + 16 . 3 = 138 g/mol

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất

%K = \(\frac{39.2.100}{138}\) = 56,5 %

%C = \(\frac{12.100}{138}\) = 8,7%

%O = \(\frac{16.3.100}{138}\) = 34,8%de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay