Bài 3 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8 - 3. a) Hãy viết công thức hóa học của ha... DeHocTot.com

Bài 3 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Hóa học


3. a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

    b) Nhận xét về thành phần cấu tạo của các oxit đó.

    c) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó.

Hướng dẫn.

a) Oxit axit : SO2; CO2 ;

+ Oxit bazơ : CuO ; Fe2O3

b) Oxit lưu huỳnh SO2 có hai nguyên tử oxi liên kết với một nguyên tử lưu huỳnh.

+ Oxit cacbon CO2 có 2 nguyên tử oxi liên kết với 1 nguyên tử cacbon.

+ Oxit đồng CuO gồm một nguyên tử đồng liên kết với một nguyên tử oxi.

+ Oxit sắt  gồm hai nguyên tử sắt liên kết với ba nguyên tử oxi.

c) Tên của oxit là tên nguyên tố cộng với oxit

- Nếu kim loại có nhiều hóa trị :

  Tên của oxit bazơ : tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit.

- Nếu phi kim có nhiều hóa trị :

  Tên oxit axit : tên phi kim                   +                     oxit

                  (Có tiền tố chỉ số                             (có tiền tố số

                   nguyên tử phi kim)                           nguyên tử oxi )

  SO2 : lưu huỳnh đi oxit ( khí sunfurơ)

  CO2 : Cacbon đioxit (khí cacbonic)

  CuO : Đồng (II) oxit

  Fe2O3 : Sắt (III) oxit.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay