Bài 4 trang 109 SGK hóa học 8 - 4. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 109 SGK hóa học 8

Hóa học


4. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a. Tính số gam đồng kim loại thu được;

b. tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Hướng dẫn giải.

a. Số mol đồng (II) oxit: n = \(\frac{m}{M}\) = \(\frac{48}{80}\) = 0,6 (mol)

Phương trình phản ứng:

 CuO + H2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  H2O + Cu

 1 mol           1 mol    1 mol

  0,6               0,6       0,6

Khối lượng đồng kim loại thu được: m = n.M = 0,6.64 = 38,4 (g)

b. Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là:

V = 22,4.n = 22,4.0,6 = 13,44 (lít).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay