Bài 4 trang 38 sgk hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 38 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 4.

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết \(Cl\) hóa trị I: \(ZnC{l_2},{\rm{ }}CuCl,{\rm{ }}AlC{l_3}\)

b) Tính hóa trị của \(Fe\) trong hợp chất \(FeSO_4\).

Giải

Theo quy tắc hóa trị ta có:

a) + \(ZnC{l_2}\): \(1. a = 2 . I\Rightarrow Zn\) có hóa trị \(II\).

    + \(CuCl: 1 . a = 1. I \Rightarrow Cu\) có hóa trị \(I\).

    + \(AlCl_3 : 1 .a = 3 . I \Rightarrow  Al\) có hóa trị \(III\).

b) Ta có:  \(x.a = y.b\)

Mà \(x=1,y=1,b=II\) do đó \(a=II\) 

Vậy hóa trị của \(Fe\) là \(II\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay