Bài 4 trang 41 sgk hóa học 8 - Bài 4. Lập công thức hóa học và tính ph... DeHocTot.com

Bài 4 trang 41 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 4. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm \(K(I)\), bari \(Ba(II)\), \(Al(III)\) lần lượt liên kết với:

a) \(Cl\).

b) Nhóm \((SO_4)\).

Giải

a) CTHH : \(KCl, BaCl_2, AlCl_3\)

Phân tử khối \(KCl = 39 + 35,5 = 74,5\) đvC;

Phân tử khối \(BaCl_2= 137 + 35,5.2 = 208\) đvC;

Phân tử khối \(AlCl_3= 27 + 35,5.3 = 133,5\) đvC.

b) CTHH: \(K_2SO_4 ; BaSO_4; Al_2(SO_4)_3\);

Phân tử khối \(K_2SO_4 = 39.2 + 32 + 16.4 = 174\) đvC;

Phân tử khối \(BaSO_4= 137 + 32 + 16.4 = 233\) đvC;

Phân tử khối \(Al_2(SO_4)_3 = 27.2 + (32 + 16.4) .3 = 342\) đvC.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay