Bài 4 trang 58 sgk hóa học 8 - Bài 4. Cho sơ đồ phản ứng sau: \(N{a_2}C{... DeHocTot.com

Bài 4 trang 58 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 4. Cho sơ đồ phản ứng sau: \(N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2} \to CaC{O_3} + NaCl\)

a) Hãy viết thành phương trình hóa học

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng  (tùy chọn)

Giải

a) Phương trình hóa học:\(N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2} \to CaC{O_3} +2 NaCl\)

b) Ta có: \(1\) phân tử natri cacbonat và \(1\) phân tử canxi clorua tạo ra \(1\) phân tử canxi cacbonat và \(2\) phân tử natri clorua.

Tỉ lệ:  Natri cacbonat : canxi clorua là \(1 : 1\)

         Canxi cacbonat : natri clorua là \(1 : 2\)

         Canxi clorua : natri clorua là \(1 : 2\)

         Natri cacbonat : canxi cacbonat là \(1 : 1\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay