Bài 4 trang 61 sgk hóa học 8 - 4.  Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là xả... DeHocTot.com

Bài 4 trang 61 sgk hóa học 8

Hóa học


4.  Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2, sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phân tử cacbon đioxit.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hóa học phản ứng:

C2H4 + 3O2 \(\to\) 2CO2 + 2H2O

b) Tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phần tử cacbon đioxit

+  Phân tử etilen : phân tử oxi là 1:3

+ Phân tử etilen : phân tử cacbonđioxit là 1:2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay