Bài 4 trang 65 sgk hóa học 8 - 4. Em hãy cho biết khối lượng của N phâ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 65 sgk hóa học 8

Hóa học


4. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O;       HCl;        Fe2O3;       C12H22O11.

Bài giải:

Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho.

- Khối lượng mol phân tử H2O;        

\({M_{{H_2}O}}\) = 1.2 + 16 = 18 g

- Khối lượng mol phân tử HCl:        

 MHCl = 1 + 35,5 = 36, 5 g

 - Khối lượng mol phân tử  Fe2O3;      

\({M_{F{{\rm{e}}_2}{O_3}}}\) = 56 . 2 + 16 . 3 = 160 g

- Khối lượng mol phân tử C12H22O11:

\({M_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}}\) = 12 . 12 + 22 . 1 + 11 . 16 = 342 gde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay