Bài 4 trang 71 sgk hóa học 8 - 4. Một loại đồng oxit màu đen có khối... DeHocTot.com

Bài 4 trang 71 sgk hóa học 8

Hóa học


4. Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành phần theo khối lượng là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hóa học của loại đồng oxit nói trên.

Bài giải:

Ta có: Mhh = 80 g

MCu = \(\frac{80. 80}{100}\) = 64 g

MO = \(\frac{80. 20}{100}\) = 16 g

Đặt công thức hóa học của đồng oxit là CuxOy, ta có:

64 . x = 64 => x = 1

16 . y = 16 => y = 1

Vậy CTHH là CuOde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay