Bài 5 trang 142 sgk hóa học 8 - 5. Xác định độ tan của muối Na2CO3 tr... DeHocTot.com

Bài 5 trang 142 sgk hóa học 8

Hóa học


5. Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão  hòa.

Bài giải:

Độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C là: \(\frac{53 . 100}{250}\) = 21,2 gde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay