Bài 5 trang 58 sgk hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 58 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 5. Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hidro H2 và chất magie sunfat MgSO4

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Giải

a) Phương trình hóa học phản ứng:

\(Mg + {H_2}S{O_4} \to {H_2} + MgS{O_4}\)

b) Nguyên tử magie : phân tử axit sulfuric = 1 : 1

Nguyên tử magie : phân tử hidro = 1 : 1

Nguyên tử magie : phân tử magie sunfat  = 1 : 1de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay