Bài 5 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8 - 5. Một số chất có công thức hóa học s... DeHocTot.com

Bài 5 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Hóa học


5. Một số chất có công thức hóa học sau :

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Hướng dẫn.

Công thức viết sai : NaO, Ca2O.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay