Bài 6 trang 109 SGK hóa học 8 - 6*. Tính số gam nước thu được khi cho 8,... DeHocTot.com

Bài 6 trang 109 SGK hóa học 8

Hóa học


6*. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Hướng dẫn giải.

Số mol khí hiđro là: nH2 = \(\frac{8,4}{22,4}\) = 0,375 (mol)

Số mol khí oxi: nO2 = \(\frac{2,8}{22,4}\) = 0,125 (mol)

Phương trình phản ứng:

     2H2      +     O2        \(→\)     2H2O

     2 mol   \(→\)     1 mol   \(→\)      2 mol

 0,25 mol  \( \leftarrow \)  0,125 mol \(→\) 0,25 mol     

Vậy số khối lượng nước thu được là:

  m = 0,25.18 = 4,5 (g).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay