Bài 7 trang 58 sgk hóa học 8 - Bài 7. Hãy chọn hệ số và công thức hó... DeHocTot.com

Bài 7 trang 58 sgk hóa học 8

Hóa học


Bài 7. Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?

a) \(? Cu  + ?  \rightarrow 2CuO\)

b) \(Zn + ?HCl  \rightarrow  ZnCl_2+ H_2\)

c) \(CaO  + ?HNO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + ?\)

Hướng dẫn giải:

a) \(2Cu  + O_2  \rightarrow 2CuO\)

b) \(Zn + 2HCl   \rightarrow  ZnCl_2+ H_2\)

c) \(CaO  + 2HNO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 +H_2O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay