Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8 - 6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây ... DeHocTot.com

Bài tập 6 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Hóa học


6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

a) 2KMnO4   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  K2MnO4   +  MnO2    +     O2

b) CaO    +    CO2   ->     CaCO3

c) 2HgO     ->     2Hg    +    O2

d) Cu(OH)2   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)     CuO   +   H2O

Hướng dẫn.

a) Phản ứng phân hủy vì từ một chất KMnO4 phân hủy thành ba chất khác nhau.

b) Phản ứng  hóa hợp vì từ hai chất CaO và CO2 tạo thành sản phẩm duy nhất CaCO3.

c) Phản ứng phân hủy vì từ một chất đầu tiên HgO sinh ra hai chất sau phản ứng.

d) Phản ứng phân hủy vì từ Cu(OH)2 phân hủy thành hai chất CuO và nước.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay