Lý thuyết Bài luyện tập 4 -  I. Lý thuyết cần nhớ1. Mol là lượng c... DeHocTot.com

Lý thuyết Bài luyện tập 4

Hóa học


 I. Lý thuyết cần nhớ

1. Mol là lượng chất chứa 6. 1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

2. Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

3. Thê tích mol chất khí: thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

4. Công thức về mỗi liên hệ giữa số mol – khối lượng; số mol – thể tích;

 n = \(\frac{m}{M}\) trong đó: m: khối lượng chất

                             M: Khối lượng mol

n = \(\frac{V}{22,4}\) trong đó: V: thể tích chất khí ở đktcde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay