Lý thuyết Nồng độ dung dịch. - I. Lý thuyết cần nhớ:1. Nồng độ phần... DeHocTot.com

Lý thuyết Nồng độ dung dịch.

Hóa học


I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) x 100%

2. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

CM = \(\frac{n}{V}\) (mol/l)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay