Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi - Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa h... DeHocTot.com

Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Hóa học


Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi:

1. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

3. Ứng dụng : khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay