Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8 - Lập niên biểu những sự kiện cơ bản c... DeHocTot.com

Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8

Lịch sử


Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Hướng dẫn giải:

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

-          Năm 1870

-          2-9-1870

-          4-9-1870

-          18-3-1871

-          26-3-1871

-          Từ 20-5 đến 28-5-1871

-          Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

-          Hoàng đế nước Pháp là Na-po-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh

-          Nhân dân Pa- ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-po-lê-ông III

-          Chi –e cho quân đánh úp đồi Mông- mác (Bắc Pa-ri) nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân

-          Nhân dân Pa- ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc bổ sung

-          Quân chính phủ Véc – xai bắt đầu tấn công vào thành phố kéo dài đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là “ Tuần lễ đẫm máu”de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay