Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 - Lập bảng thống kê các sự kiện chính c... DeHocTot.com

Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Lịch sử


Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Hướng dẫn.

Bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười :
Có thể lập bảng gồm 3 cột, rồi điền vào các cột những thông tin cần thiết:

Thời gian

Sự kiện chính

Kết quả

7-10-1917

24-10-1917

25-10-1917de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay