Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8 - ... DeHocTot.com

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8

Lịch sử


Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Hướng dẫn.

Bức áp phích nói lên sự quyết tâm của Đảng Bôn-se-vích và nhân dân nước Nga để đưa nước Nga sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước phương Tây sau chiến tranh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay