Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 11 - SGK Trang 64) Lịch sử 8 - Chính sách thuộc địa của thực dân phư... DeHocTot.com

Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 11 - SGK Trang 64) Lịch sử 8

Lịch sửChính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật ? 

Hướng dẫn giải:

Sau khi thôn tính và biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa. thực dân phương Tây đã tiến hành những chính sách cai trị hà khắc : vơ vét, đàn áp.
chia để trị.
Tùy tình hình cụ thể mà mỗi nước thực dân có chính sách cai trị, bóc lột khác nhau, song nhìn chung là vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc, không mở mang công nghiệp ở thuộc địa. tăng các loại thuế, mở đồn điền, bốt lính.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay