Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 4 - SGK Trang 31 ) Lịch sử 8 - Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của... DeHocTot.com

Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 4 - SGK Trang 31 ) Lịch sử 8

Lịch sử


Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Hướng dẫn giải:

Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen đó là nêu rõ vai trò của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay