Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 5 - SGK Trang 37) Lịch sử 8 - Những chính sách của công xã Pa- ri phục... DeHocTot.com

Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 5 - SGK Trang 37) Lịch sử 8

Lịch sử


Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?

Hướng dẫn giải:

Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay